Class DocumentAnalysisRequest

  • Constructor Detail

   • DocumentAnalysisRequest

    public DocumentAnalysisRequest()
    Constructs a new request with a default uri of "/documentanalysis".
   • DocumentAnalysisRequest

    public DocumentAnalysisRequest​(String uri)
    Constructs a new request with the given request handler uri.
    Parameters:
    uri - The of the request handler.